Nieuws

Het laatste nieuws van het platform Herstel voor Iedereen

Aan de MoVIT-pilot hebben twee HvI-instellingen meegewerkt, namelijk de Arkin—GGz inGeest—HVO Querido combinatie (Nieuw Amsterdams Pijl) en Parnassia (VIP-team Rotterdam). Tijdens een dynamische en interactieve middag wisselden professionals, cliënten en naasten ervaringen en ideeën ter verbetering van hun activiteiten uit en stonden zij stil bij de belangrijkste tips en tops. Hierbij werden ook de nieuwe […]

Lees meer

In oktober zijn de onderzoekers/coördinatoren vanuit de deelnemende instellingen weer bijeen geweest rond de kwantitatieve monitor van Herstel voor Iedereen. Drie pilotinstellingen zijn GGNet, Altrecht-Lister en de Arkin, GGz inGeest en HVO Querido combinatie. Zij zullen de monitoring als eerste op uitvoerbaarheid beproeven. Besproken is of en hoe de doelgroep voor monitoring binnen de instellingen […]

Lees meer

“Heel hoopvol! Er is nu een beweging gaande waarop ik – vanuit familieperspectief – altijd heb gehoopt. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe aanpak tot verbetering gaat leiden!”, aldus een triadeteamlid in reactie op de gepresenteerde werkwijze van een ‘GGZ in de wijk’ initiatief. Het ontvangend triadeteam raakt op zijn beurt geïnspireerd door het […]

Lees meer

Op het gebied van monitoring heeft het Actieplatform niet stil gezeten. Vanuit het idee dat goede plannen zichtbare activiteiten en meetbare resultaten voortbrengen, is door Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut een drieledig model van monitoring opgezet. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar een zo eenvoudig mogelijke manier om kwantitatieve uitkomsten te verzamelen door bijvoorbeeld gebruik […]

Lees meer

De beklimming van de Mont Ventoux als metafoor voor het omhoog klimmen uit het dal. Met dat doel is een groep ggz-cliënten deze berg op gefietst. De Stentor en De Gelderlander doen verslag van deze indrukwekkende en memorabele tocht. Artikel De Stentor Artikel De Gelderlander

Lees meer

Tijdens de bijeenkomst van het actieplatform op 21 september presenteerden GGZ Centraal, GGZ Friesland en de Parnassia Groep hun actieplannen. Vanaf vandaag staan zij ook online in onze kennisbank. Samen werken aan herstel, actieplan GGZ Centraal Gewoon doen! actieplan herstel GGZ Friesland Herstel voor iedereen, actieplan Parnassia Groep

Lees meer

Op donderdag 21 september sloten de presentaties van de actieplannen van GGZ Centraal, GGZ Friesland en de Parnassia Groep de eerste serie bijeenkomsten van het Actieplatform Herstel voor Iedereen! af. In deze eerste serie heeft het platform zich gericht op het presenteren en becommentariëren van actieplannen van alle 16 deelnemende organisaties. We hebben van elkaar […]

Lees meer

Op 10 juni vierden we in de Grote Kerk van Breda de allereerste Nederlandse Dag van Herstel. LEF magazine, de AA en Ahmed Turkman (Herstelkompas) organiseerden de dag. Daarmee boden ze de deelnemers een zes uur durende onvergetelijke herstelshow met ruimte voor een lach en een traan. Midden in de Grote Kerk was een lang […]

Lees meer

Vanaf de oprichting van het Actieplatform Herstel voor Iedereen is gewerkt aan de ontwikkeling van een betrouwbare monitor die de effecten van de actieplannen gaat meten. De eerste fase van de monitoring start op 1 juli. Iedere deelnemende organisatie richt een triade-team op. Het team bestaat uit een cliënt, een naaste, een professional en desgewenst een […]

Lees meer

Bij de vijfde bijeenkomst van het Actieplatform Herstel voor Iedereen in Deventer op 22 juni gaven GGNet, GGZ inGeest, Arkin, HVO Querido, GGZ Oost Brabant, Rivierduinen, Altrecht, Kwintes en Lister een stand van zaken. Uitgangspunt was aan te geven waar je vrolijk van wordt en waar je wakker van ligt. Kortom: waar werkt je plan […]

Lees meer