Monitor

Stand van zaken Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling (MoVIT) juni 2018

4 views 8 juni 2018 Gert Jager de 0

In oktober 2017 vond de pilot van MoVIT plaats bij de GGZ inGeest/HVO-Querido en Arkin combinatie. Bezoeker was het triadeteam van Parnassia Rotterdam. Een geslaagde pilot, waar naast enthousiasme en verdieping ook een aantal verbeterpunten werden gevonden. Voldoende om de MoVIT-aanpak aan te scherpen, onder andere rond het tijdschema van de voorbereiding van een MoVIT uitwisseling en goede matching van de deelnemende teams. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen zodat alle instellingen van het actieplatform in 2018 aan MoVIT kunnen deelnemen.

MoVIT is een bijeenkomst voor triadeteams die al in het kader van FAT bijeen gekomen zijn, verrijkt met professionals, managers en maatschappelijke partners betrokken bij het actieplan. Dit is het TriadeteamPLUS. Twee triadeteams-PLUS ontmoeten elkaar rondom een inhoudelijk thema dat in hun actieplan verdieping nodig heeft. Een kijkje in elkaars keuken, waarbij teams meer inzicht krijgen in de actuele stand van zaken rondom het gekozen thema en doelen formuleren voor de korte en lange termijn. Deelnemers aan de pilot benoemden ‘inspiratie’ als één van de positiefste punten van MoVIT.

Voor de zomervakantie vindt een training plaats voor contactpersonen uit de triadeteams, die graag co-facilitator willen zijn bij zo’n bijeenkomst. In het najaar worden zes MoVIT bijeenkomsten voor twaalf instellingen gepland.

De brochure over MoVIT kunt u hier vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dorothé van Slooten (dslooten@kcphrenos.nl).

Was dit nuttig voor u?