HVO Querido

Nieuw Amsterdams pijl! actieplan GGZ inGeest, Arkin en HVO Querido

338 views 8 september 2016 Gert Jager de 3

In het gezamenlijke actieplan van GGZ inGeest, Arkin en HVO Querido draait het om samenwerking tussen de drie Amsterdamse organisaties voor daadwerkelijk herstelondersteunende zorg.

Met beschrijving van 2 proeftuinen Kwikzilver Amsterdam Zuid (GGZ inGeest) en De nieuwe GGZ Amsterdam West (Arkin). Beide zijn gebaseerd op 3 pijlers:

  • Een andere visie op (geestelijke)gezondheid, van sickcare naar healthcare met gebruikmaking van de veerkracht van de cliënt en het ervaringsdeskundig perspectief:
  • Van groot- naar kleinschaligheid in de wijk, waar zorg en welzijn in een vervlochten combinatie laagdrempelig bijdragen aan herstel van de cliënt;
  • Eigen regievoering door e- en m-health interventies

Download hier het volledige plan.

Reageren? Gebruik het contactformulier op deze website!

Was dit nuttig voor u?