Lister

Good practice: 4 proeftuinen in de gemeente Utrecht, ervaringen van 2 jaar

113 views 23 augustus 2018 Gert Jager de 1

Het landelijke plan van aanpak “Over de brug” vormde in de regio van centrum gemeente Utrecht een belangrijke stimulans om voor de mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid te streven naar zo volwaardig mogelijk burgerschap. Met de uitvoering van de vignettenstudie en de opstelling van het document ‘Volwaardig Burgerschap en Psychiatrie’ door de Regionale Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht werd deze lijn met alle betrokken partijen – die nu het Bestuurlijk overleg vormen – bekrachtigd. Met de opzet van een viertal proeftuinen, respectievelijk Utrecht Lunetten, Utrecht Overvecht Zuid, Woerden en Zeist, ging de regio concreet aan de slag.

We zien in de proeftuinen met gebiedsteams ggz, dat de samenwerking met het sociaal domein aanzienlijk is verbeterd. Door wat er is bereikt zijn de proeftuinen onlangs gepresenteerd als ‘good practice’ in de context van de Taskforce Zorg Op de Juiste Plek.

In het onderstaande evaluatieverslag worden de ervaringen beschreven die de afgelopen 2 jaar zijn opgedaan in de 4 proeftuinen om de zorg meer lokaal en integraal te organiseren voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en deze samen te verbeteren.

Was dit nuttig voor u?