GGNet

Formularium GGNet

67 views 15 oktober 2017 Gert Jager de 2

Download hier het formularium GGNet; een bundel farmaceutische behandelprotocollen gebaseerd op de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de NHG-standaarden van het Nederlands Huisartsengenootschap: https://www.ggnet.nl/formularium/

Anneke van der Veen, programmaspecialist medicatieveiligheid GGNet: “Wij merken al jaren dat deze behandelprotocollen bijdragen aan het doelmatig en kostenbewust voorschrijven van psychofarmaca binnen GGNet. De Geneesmiddelencommissie is ervan overtuigd dat state-of-the-art behandelen, ook wat betreft de inzet van farmacotherapie, zorgt voor betere kwaliteit van zorg en sneller herstel. Chroniciteit kan hierdoor worden voorkomen of worden verminderd. Het formularium past dus uitstekend bij de ambitie van het Actieplatform Herstel voor Iedereen! “

Was dit nuttig voor u?