Over het platform

Hoe verhoudt het platform zich tot andere initiatieven?

Het actieplatform Herstel voor iedereen! is geen vervanging maar een aanvulling op al bestaande landelijke initiatieven. Het platform is de werkplaats waar bestaande initiatieven samenkomen en resulteren in concrete actieplannen.

Waarom is het platform opgericht?

Er is al veel gesproken over meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Nu is het tijd voor de uitvoering van concrete actieplannen waarvan we de resultaten meten. Het denken vanuit de patiënt en het zorginhoudelijke perspectief is in het platform leidend. Het bedrijfsmatige perspectief is van secundair belang.

Is dit gewoon weer een vrijblijvende praatclub?

Het actieplatform Herstel voor iedereen! is juist niet bedoeld als vrijblijvende praatclub. Het platform is een werkplaats voor bestuursleden in de GGZ waar zij concrete actieplannen kunnen delen en elkaar hierover kunnen adviseren. Het platform ontwikkelt een monitor waarmee de effecten van de actieplannen op een duidelijke manier kunnen worden gemeten.

Voor wie is het platform bedoeld?

Het platform is bedoeld voor enthousiaste bestuurders binnen de GGZ-sector die in hun patiëntenpopulatie te maken hebben met een aanzienlijk aantal  EPA-patiënten. Het denken vanuit de patiënt en het zorginhoudelijke perspectief is in het platform leidend. Het bedrijfsmatige perspectief is van secundair belang.

Wat wil het platform bereiken?

Het platform stelt zich ten doel in 3 jaar (2016 – 2018) de ambitie van 30% meer herstel bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen te realiseren. Deze ambitie is eerder geformuleerd in het rapport Over de brug. Die ambitie geldt binnen de organisaties van de deelnemende bestuurders, maar ook in de regio waar deze actief zijn.

Wat doet het platform?

Op het actieplatform Herstel voor iedereen! wisselen bestuurders in de GGZ actieplannen en ideeën uit om het herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening substantieel te bevorderen. De leden van het platform adviseren elkaar, trekken samen op om gemeenschappelijke knelpunten op te lossen, ontwikkelen samen een monitor en spreken elkaar aan op de gerealiseerde resultaten.

Wat is het platform?

Het actieplatform Herstel voor iedereen! is  een inspirerende werkplaats voor bestuurders in de GGZ. De komende drie jaar maken zij zich hard voor het realiseren van de ambitie van 30% meer herstel bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Zij doen dit binnen hun eigen zorgorganisatie en binnen de regio waar hun organisatie actief is.