Over de leden

Hoe is het platform georganiseerd?

Het actieplatform Herstel voor iedereen! heeft naast leden een bestuur en een adviesgroep. Het bestuur bepaalt en bewaakt de koers van het platform. De adviesgroep voorziet het bestuur en de leden hierbij gevraagd en ongevraagd van advies. De adviesgroep speelt een belangrijke rol in  het geven van feedback op de ingediende actieplannen en in het monitoren van de resultaten van uitgevoerde actieplannen.

Wat wordt er verwacht van deelnemende bestuurders?

Bestuurders die zich aansluiten bij het platform zeggen volmondig ja tegen:

Het maken en delen van een eigen actieplan om de ambitie van het platform binnen de eigen organisatie en regio stapsgewijs te realiseren in de komende drie jaar (2016 – 2018).

Het meedoen aan een gemeenschappelijke monitor om inzicht te krijgen in de effecten van het actieplan.

Het delen van (financiële) knelpunten om aandachtspunten te identificeren die landelijk via het platform kunnen worden geagendeerd en opgepakt, alsmede het delen van successen en veelbelovende initiatieven.

Het leveren van een financiële bijdrage om gemeenschappelijke activiteiten te bekostigen.

Zelf persoonlijk aanwezig zijn bij de platformbijeenkomsten.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Ja, bij deelname aan het platform vragen wij de leden financieel bij te dragen aan de kosten van het platform.

Hoe doe ik mee?

De aanmelding voor het Actieplatform Herstel voor Iedereen is gesloten. Het is niet langer mogelijk organisaties aan te melden.

Wat is de rol van patiënten?

Patiënten spelen een cruciale rol bij het actieplatform Herstel voor iedereen! Zij geven feedback en adviseren over ingediende actieplannen. Daarnaast spelen zij een belangrijkje rol in de monitoring van de resultaten. Zo zijn zij de uiteindelijke graadmeter van het succes van het platform.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Het actieplatform Herstel voor iedereen! is een initiatief van Ariëtte van Reekum, Elsbeth de Ruijter, Frits Bovenberg, Kees Lemke, Marijke van Putten, Niels Mulder en Philippe Delespaul. Allen werken zij in de GGZ aan vernieuwing en verbetering van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.