Aan de slag

Hoe verhoudt het platform zich tot andere initiatieven?

Het actieplatform Herstel voor iedereen! is geen vervanging maar een aanvulling op al bestaande landelijke initiatieven . Het platform is de werkplaats waar bestaande initiatieven samenkomen en resulteren in concrete actieplannen .

Wat is herstel?

Herstel is een uniek persoonlijk proces, waarin een patiënt de regie herneemt over het eigen leven en dit opnieuw inhoud en richting geeft. Zelf betekenis geven aan ervaringen en symptomen van een diagnose een plek geven in het grotere geheel van het leven staat hierbij centraal. Het platform wil door middel van concrete actieplannen patiënten de optimale situatie bieden aan hun eigen herstel te werken. Dit betekent naast herstelgerichte interventies ook gerichte aandacht voor excellente behandeling.

Hoe werkt de monitoring?

Momenteel wordt het instrument waarmee effecten van de uitgevoerde actieplannen worden gemeten ontwikkeld.

Hoe krijg ik advies?

Adviesaanvragen kunnen zowel tijdens de bijeenkomsten als tussentijds via de website worden aangevraagd.

Hoe dien ik een actieplan in?

Deelnemende bestuursleden kunnen hun actieplannen indienen bij het secretariaat van het platform. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen over het verdere traject.

Wat gaat er gebeuren?

Het actieplatform Herstel voor iedereen! organiseert drie keer per jaar een bijeenkomst waar de voortgang van het realiseren van de ambitie, de ingediende actieplannen, gezamenlijke knelpunten en oplossingen worden besproken met de leden van het platform. De website ontwikkelt zich tot digitale ontmoetingsplaats van het platform.