Wie zitten er in het actieplatform

Wie zijn lid van de adviesgroep

Philippe Delespaul
professor Innovatie GGZ, Universiteit Maastricht
‘De GGZ verkeert in een impasse en maakt haar potentie niet steeds waar. Een ambitie als 'herstel voor iedereen’ kan nieuw elan geven. Innovatie in de GGZ is een taak van velen. 'Power players' als bestuurders zijn een belangrijke kracht om innovatie te faciliteiten. Een communicatieplatform is noodzakelijk om ideeën en strategieën uit te wisselen. Het creëert potentieel, door onderlinge sociale controle, een ‘geweten’ om samen op de juiste koers te blijven.’ Philippe Delespaul is: professor Innovatie GGZ, Universiteit Maastricht, klinisch Psycholoog/Programmaleider Integrale Zorg en Psychotische Stoornissen/Kenniscentrum PsyCope en Universiteit Mondriaan, bestuurslid F-ACT Nederland, bestuurslid CCAF en lid van de adviesgroep Herstel voor iedereen!
Niels Mulder
professor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC
‘Volgens mij is herstel een ander woord voor ‘’opnieuw bereiken van gezondheid’’. Iemand die gezond is functioneert naar tevredenheid, kan omgaan met de moeilijke dingen van het leven en ervaart zingeving. Ik zou willen dat het opnieuw bereiken van gezondheid voor iedereen haalbaar is, of je nu getroffen bent door een lichamelijke dan wel door een psychische aandoening. Daarom vind ik de actie ‘herstel voor iedereen’’, van groot belang en ik denk dat we hierin nog veel meer met elkaar kunnen bereiken dan nu het geval is. ‘ Niels Mulder is: professor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, psychiater en opleider BavoEuropoort, bestuurslid F-ACT Nederland, adviseur CCAF, voorzitter European Assertive Outreach Foundation en lid van de adviesgroep Herstel voor iedereen!
Frits Bovenberg
advisor, trainer, innovator
‘De veranderingen waar de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein op dit moment voor staan zijn enorm. Zorg en welzijn gaan de komende jaren ingrijpend veranderen. Er is een toenemende vraag. Budgetten worden gekort. Cliënten krijgen meer eigen regie. Familie wordt nauwer betrokken bij de behandeling en begeleiding. Teams gaan integreren en samenwerken in de wijken. Initiatieven van cliënten krijgen meer aandacht. Het is tijd om de krachten te bundelen. En samen actief zorg te dragen voor meer herstel. Een mooie uitdaging, waar ik de komende jaren graag onderdeel van wil zijn. Met name de verbinding tussen GGZ en Sociaal Domein is een punt waar ik mij graag voor wil inspannen. De reden? Good things fall apart, so better things can fall together!’ Frits Bovenberg is advisor, trainer, innovator Community Support & Mental Health, bestuurslid Resilience + en lid van de adviesgroep Herstel voor iedereen!
Bram Berkvens
Manager FAMEUS Centrum voor Herstel Ontwikkeling Ontplooiing, GGz Breburg
'Ik zet me als adviseur van het 'Actieplatform Herstel voor iedereen!' graag in voor de verbinding tussen de diverse landelijke initiatieven met als doel het wiel niet opnieuw uit te vinden maar vanuit samenwerking te komen tot een nieuwe situatie om eenderde meer herstel te realiseren. Vanuit eigen ervaring weet ik hoe waardevol de rol van ervaringsdeskundigen is. Ik ga me dan ook hard maken voor de betrokkenheid en inzet van (familie)- ervaringsdeskundigen bij het Actieplatform. Met een samenwerking in de triade maken we het verschil!' Bram Berkvens is: Manager FAMEUS Centrum voor Herstel Ontwikkeling Ontplooiing, GGz Breburg, Bestuurslid stichting HIC & ART, lid stuurgroep Resource Groepen, adviesraad Psychosenet en lid van de adviesgroep Herstel voor iedereen!
Jaap van Weeghel
Professor Rehabilitatie en participatie bij ernstige psychische aandoeningen, Tilburg University
Persoonlijk herstel betekent dat je ondanks de beperkingen van de aandoening, en ondanks de soms negatieve reacties van anderen, weer de mentale ruimte voelt om iets te willen en te durven wat bij jou hoort en in jouw leven past. Het gewenste leven moet leidend zijn, de behandeling staat in dienst daarvan. Nu overheerst het denken in vaste volgordes vaak nog: eerst moet iemand psychisch stabiel zijn, dan pas kunnen we denken aan werk of studie. Dat is geen onzinnige redenering, maar bij velen werkt het even goed andersom: werk of studie is dan het werkzame medicijn, zorgt voor betekenis, structuur, contacten, ontwikkeling, status en werkt het (zelf)stigma tegen, en draagt zo veel bij aan iemands psychische stabiliteit. Ik verwacht dat Herstel voor iedereen’ een krachtige impuls zal geven aan deze denkwijze en aan werkelijk herstelondersteunende zorg. Jaap van Weeghel is directeur wetenschap van Kenniscentrum Phrenos, hoofd onderzoek en zorgontwikkeling van GGz Dijk en Duin en professor Rehabilitatie en participatie bij ernstige psychische aandoeningen bij het departement Tranzo van de Tilburg University.
Kenniscentrum PhrenosTilburg University