Monitoring

Op het gebied van monitoring heeft er veel progressie plaatsgevonden. Lees per onderdeel een korte update van de resultaten van de pilots en geplande vervolgstappen. De evaluatie van deze pilots in het dagelijks bestuur van Herstel voor Iedereen! volgt half juni 2018. Lees meer over: Feedback Actieplannen in Triade (FAT) Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling (MoVIT) […]

Lees meer

Succesvol beleid begint met een ijzersterk plan. Daarom start de kwalitatieve monitoring van het actieplatform met een ronde van onpartijdige en kritische feedback vanuit de ene instelling op het actieplan van de andere instelling: de Feedback Actieplannen in Triade (FAT). Elke FAT-sessie resulteert in een kritisch verslag opgesteld aan de hand van een checklist – […]

Lees meer

In oktober 2017 vond de pilot van MoVIT plaats bij de GGZ inGeest/HVO-Querido en Arkin combinatie. Bezoeker was het triadeteam van Parnassia Rotterdam. Een geslaagde pilot, waar naast enthousiasme en verdieping ook een aantal verbeterpunten werden gevonden. Voldoende om de MoVIT-aanpak aan te scherpen, onder andere rond het tijdschema van de voorbereiding van een MoVIT […]

Lees meer

De onderzoekers vanuit de deelnemende instellingen kwamen in maart weer bijeen in de kwantitatieve monitorwerkgroep. Centraal stond een voorstel voor een generiek meetplan, waarvan de data door alle instellingen opgehaald zullen worden. Na enkele kleine wijzigingen en aanvullingen is het meetplan nu definitief. Dit generieke meetplan wordt door drie pilotinstellingen (GGNet, Altrecht – Lister en […]

Lees meer

Aan de MoVIT-pilot hebben twee HvI-instellingen meegewerkt, namelijk de Arkin—GGz inGeest—HVO Querido combinatie (Nieuw Amsterdams Pijl) en Parnassia (VIP-team Rotterdam). Tijdens een dynamische en interactieve middag wisselden professionals, cliënten en naasten ervaringen en ideeën ter verbetering van hun activiteiten uit en stonden zij stil bij de belangrijkste tips en tops. Hierbij werden ook de nieuwe […]

Lees meer

In oktober zijn de onderzoekers/coördinatoren vanuit de deelnemende instellingen weer bijeen geweest rond de kwantitatieve monitor van Herstel voor Iedereen. Drie pilotinstellingen zijn GGNet, Altrecht-Lister en de Arkin, GGz inGeest en HVO Querido combinatie. Zij zullen de monitoring als eerste op uitvoerbaarheid beproeven. Besproken is of en hoe de doelgroep voor monitoring binnen de instellingen […]

Lees meer

“Heel hoopvol! Er is nu een beweging gaande waarop ik – vanuit familieperspectief – altijd heb gehoopt. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe aanpak tot verbetering gaat leiden!”, aldus een triadeteamlid in reactie op de gepresenteerde werkwijze van een ‘GGZ in de wijk’ initiatief. Het ontvangend triadeteam raakt op zijn beurt geïnspireerd door het […]

Lees meer

Op het gebied van monitoring heeft het Actieplatform niet stil gezeten. Vanuit het idee dat goede plannen zichtbare activiteiten en meetbare resultaten voortbrengen, is door Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut een drieledig model van monitoring opgezet. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar een zo eenvoudig mogelijke manier om kwantitatieve uitkomsten te verzamelen door bijvoorbeeld gebruik […]

Lees meer