Archives

De nieuwsbrief van november 2018 is zojuist verschenen. Deze keer aandacht voor: Werkconferentie Herstel voor Iedereen! – 11 december Feedback Actieplannen in Triade (FAT) GGz Breburg: Art is hard werken, maar brengt mensen in beweging Themanetwerken binnen Herstel voor Iedereen! MOVIT in beweging Kwantitatieve monitoring Lees hem hier.

Lees meer

In onze databank vind je de eerste resultaten van onze werkconferentie op 5 september 2018: Werken aan herstel vanuit de triade Opschalen inzet ervaringsdeskundigheid (inclusief ED van professionals) Somatische gezondheid kan en moet beter voor EPA groep Herstel-ondersteunende GGz- zorg in de wijk (verbinding maatschappelijke domein) Herstel-ondersteunende zorg om de cliënt heen (oa FACT en […]

Lees meer

In onze kennisbank staat vanaf heden een nieuwe categorie: good practices.  In deze nieuwe categorie verzamelen we evaluaties en ervaringen die zijn opgedaan. Het spits wordt afgebeten door de evaluatie van 4 proeftuinen in de gemeente Utrecht (Utrecht Lunetten, Utrecht Overvecht Zuid, Woerden en Zeist). De proeftuinen zijn de uitwerking van het actieplan van Altrecht […]

Lees meer

De nieuwsbrief Herstel voor Iedereen! van juni 2018 is uit! Lees hem hier.

Lees meer

Op het gebied van monitoring heeft er veel progressie plaatsgevonden. Lees per onderdeel een korte update van de resultaten van de pilots en geplande vervolgstappen. De evaluatie van deze pilots in het dagelijks bestuur van Herstel voor Iedereen! volgt half juni 2018. Lees meer over: Feedback Actieplannen in Triade (FAT) Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling (MoVIT) […]

Lees meer

Succesvol beleid begint met een ijzersterk plan. Daarom start de kwalitatieve monitoring van het actieplatform met een ronde van onpartijdige en kritische feedback vanuit de ene instelling op het actieplan van de andere instelling: de Feedback Actieplannen in Triade (FAT). Elke FAT-sessie resulteert in een kritisch verslag opgesteld aan de hand van een checklist – […]

Lees meer

In oktober 2017 vond de pilot van MoVIT plaats bij de GGZ inGeest/HVO-Querido en Arkin combinatie. Bezoeker was het triadeteam van Parnassia Rotterdam. Een geslaagde pilot, waar naast enthousiasme en verdieping ook een aantal verbeterpunten werden gevonden. Voldoende om de MoVIT-aanpak aan te scherpen, onder andere rond het tijdschema van de voorbereiding van een MoVIT […]

Lees meer

De onderzoekers vanuit de deelnemende instellingen kwamen in maart weer bijeen in de kwantitatieve monitorwerkgroep. Centraal stond een voorstel voor een generiek meetplan, waarvan de data door alle instellingen opgehaald zullen worden. Na enkele kleine wijzigingen en aanvullingen is het meetplan nu definitief. Dit generieke meetplan wordt door drie pilotinstellingen (GGNet, Altrecht – Lister en […]

Lees meer

“Dit is niet zo maar een bijeenkomst maar de eerste Werkconferentie,” aldus Kees Lemke op 4 april 2018. Herstel voor Iedereen gaat een nieuwe fase in. Daar hoort ook een regievoerder bij en hij stelt de circa 80 aanwezigen Daniëlle van Duin voor.  De actieplannen van de 16 deelnemende instellingen zijn in 2016-17 gepresenteerd. De […]

Lees meer

In de afgelopen periode heeft het Actieplatform Herstel voor Iedereen! zich vooral gericht op  het bij elkaar brengen van de actieplannen van de verschillende deelnemers. Tijdens de bijeenkomst op 4 april 2018 werd een start gemaakt met het delen van best practices en eigen ervaringen om een beter aanbod te realiseren. In 5 groepen werd […]

Lees meer