Herstel voor Iedereen

Phrenos presenteert nieuwe titel: Filosofie bij herstelondersteuning

Onder redactie van Dienke Boertien en Wouter Kusters verscheen de bundel Filosofie bij herstelondersteuning. In 2017 en 2018 werden door de Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie en Filosofie lezingen Herstel en Filosofie georganiseerd. In deze uitgave zijn deze lezingen gebundeld.

Herstel is een belangrijk en vernieuwend begrip in de geestelijke gezondheidszorg. Met dit begrip wordt verwezen naar de manier waarop mensen met ernstige crises en ervaringen van ontwrichting zoeken naar een nieuwe persoonlijke balans. Hierbij gaat het niet enkel om medische genezing, maar evengoed om het zoeken naar nieuwe zin en betekenis en naar andere manieren van om tot jezelf, andren en de wereld te verhouden.

In de filosofische teksten in deze uitgave voeden de auteurs ons denken over herstel van waanzin, lichamelijkheid, relationaliteit, ontwrichting en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen hierop. Met bijdragen van Bert van den Bergh, Dienke Boertien, Joeri Calsius, Sanne van Driel, Age Niels Holstein, Wouter Kusters, Paul Moyaert, Henk Oosterling, Awee Prins, Rob Sips en Gerard Visser.

Filosofie bij herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheid kunt u bestellen via het bestelformulier.

De kosten zijn € 22,95 inclusief verzendkosten.