Herstel voor Iedereen, Monitoring

Veel progressie Monitor Herstel voor Iedereen!

Op het gebied van monitoring heeft er veel progressie plaatsgevonden. Lees per onderdeel een korte update van de resultaten van de pilots en geplande vervolgstappen. De evaluatie van deze pilots in het dagelijks bestuur van Herstel voor Iedereen! volgt half juni 2018.

Lees meer over:

Wanneer u vragen heeft over de planning of het algehele beloop van de monitor kunt u een mail sturen naar Lars de Winter (Ldewinter@kcphrenos.nl).