Herstel voor Iedereen, Monitoring

Stand van zaken kwantitatieve monitoring juni 2018

De onderzoekers vanuit de deelnemende instellingen kwamen in maart weer bijeen in de kwantitatieve monitorwerkgroep. Centraal stond een voorstel voor een generiek meetplan, waarvan de data door alle instellingen opgehaald zullen worden. Na enkele kleine wijzigingen en aanvullingen is het meetplan nu definitief.

Dit generieke meetplan wordt door drie pilotinstellingen (GGNet, Altrecht – Lister en Arkin – GGZ inGeest – HVO-Querido) getest op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De resultaten van deze pilot worden eind juni geëvalueerd in de monitorwerkgroep, waarna alle instellingen verder kunnen met het verzamelen van data omtrent het generieke meetplan.

Daarnaast stellen alle deelnemende instellingen voor de volgende werkgroepbijeenkomst in juni hun eigen instelling-specifieke meetplan op. Dit instelling-specifieke meetplan beschrijft de aanpak van de dataverzameling, analyses en rapportage om de voortgang en effecten van het eigen actieplan te meten.

Voor verdere vragen over de kwantitatieve monitoring kunt u terecht bij Maaike van Vugt (mvugt@trimbos.nl).