Herstel voor Iedereen, Monitoring

Stand van zaken Feedback Actieplannen in Triade (FAT) juni 2018

Succesvol beleid begint met een ijzersterk plan. Daarom start de kwalitatieve monitoring van het actieplatform met een ronde van onpartijdige en kritische feedback vanuit de ene instelling op het actieplan van de andere instelling: de Feedback Actieplannen in Triade (FAT).

Elke FAT-sessie resulteert in een kritisch verslag opgesteld aan de hand van een checklist – waarin naast de pluspunten ook verbeterpunten worden benoemd. Die verslagen tezamen geven een goed beeld van de kracht van de actieplannen en ook van de verbeteringen die hierin nog mogelijk zijn. De besturen koppelen jaarlijks terug of en op welke manier de feedback tot aanscherping van het actieplan heeft geleid. Zo blijven de actieplannen dynamisch en worden ze steeds beter.

Inmiddels formeerden zeven combinaties van instellingen (in totaal 10 instellingen) al een triadisch team bestaande uit vertegenwoordiging vanuit cliëntperspectief, naasten en behandelprofessional en/of beleidsmaker. Er vonden al drie uitwisselingen plaats. Voor de komende periode zijn er nog vijf uitwisselingen ingepland.

De uitwerking van alle actieplannen vindt u in de kennisbank van onze website. Voor vragen en aanmeldingen over de FATsessies mail: Ankie Lempens (alempens@trimbos.nl).