Herstel voor Iedereen, Monitoring

Pilot kwantitatieve monitoring januari 2018 van start

In oktober zijn de onderzoekers/coördinatoren vanuit de deelnemende instellingen weer bijeen geweest rond de kwantitatieve monitor van Herstel voor Iedereen. Drie pilotinstellingen zijn GGNet, Altrecht-Lister en de Arkin, GGz inGeest en HVO Querido combinatie. Zij zullen de monitoring als eerste op uitvoerbaarheid beproeven.

Besproken is of en hoe de doelgroep voor monitoring binnen de instellingen kan worden afgebakend, wat indicatoren voor “meer herstel” en de daarbij geboden hulp zijn en hoe de relatie met de lokale actieplannen kan worden gelegd. Eric Noorthoorn van pilotinstelling GGNet gaf een presentatie van wat zijn lokale monitoring nu al opleverde. Wilma Swildens van pilotinstelling Altrecht deed in een presentatie een voorstel voor nadere concretisering van de “herstelindicatoren” voor de gemeenschappelijke landelijke monitoring die zo veel mogelijk aansluiten bij wat de meeste instellingen al (kunnen) verzamelen. Deze konden op een breed draagvlak rekenen.

De pilot gaat van start in januari 2018.