Herstel voor Iedereen, Monitoring

Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling (MoVIT)

Aan de MoVIT-pilot hebben twee HvI-instellingen meegewerkt, namelijk de Arkin—GGz inGeest—HVO Querido combinatie (Nieuw Amsterdams Pijl) en Parnassia (VIP-team Rotterdam).

Tijdens een dynamische en interactieve middag wisselden professionals, cliënten en naasten ervaringen en ideeën ter verbetering van hun activiteiten uit en stonden zij stil bij de belangrijkste tips en tops. Hierbij werden ook de nieuwe Generieke Module Ernstige psychische problemen en de Ebro-module Vroege Psychose meegenomen.

De teams hadden vooraf een voor hen belangrijk thema gekozen en waren nagegaan hoe tevreden zij waren over de stand van zaken in hun team op dit onderwerp. Tijdens de teamuitwisseling gingen zij hier met het andere team dieper op in. Vervolgens werden de uitkomsten in een actieplan omgezet, waar zij de komende maanden mee aan de slag gaan.

Hoewel de bijeenkomst vooral reflectie, inspiratie , tevredenheid over de uitwisseling (“Er is daadwerkelijk een band gesmeed tussen de instellingen”) en tevredenheid over de triadische bezetting van de teams opriep (“Ik was blij met de inbreng van de cliënten en naasten”), heeft de pilot ook verbeterpunten opgeleverd.

In de eerste plaats gaven enkele deelnemers aan meer voorbereidingstijd nodig te hebben voor verdieping van het thema. Daarnaast gaven enkele deelnemers aan uitwisseling met gelijksoortige teams te waarderen boven uitwisseling met teams die op een ander terrein van zorg bezig zijn. Dit zijn belangrijke aandachtpunten voor volgende MoVIT-bijeenkomsten.

Lees ook het blog over de pilot MoVIT die bij twee VIP-teams van het Netwerk Vroege Psychose werd gehouden.