Herstel voor Iedereen, Monitoring

Leren en inspireren bij triadische beoordeling van de actieplannen

“Heel hoopvol! Er is nu een beweging gaande waarop ik – vanuit familieperspectief – altijd heb gehoopt. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe aanpak tot verbetering gaat leiden!”, aldus een triadeteamlid in reactie op de gepresenteerde werkwijze van een ‘GGZ in de wijk’ initiatief.

Het ontvangend triadeteam raakt op zijn beurt geïnspireerd door het actieplan dat de nadruk legt op verbetering van de behandeling en herdiagnostisering. “We zullen niet meteen richting perfect gaan, maar we gaan wel van goed naar beter”.

De beoordeling van de actieplannen door middel van triadebezoeken is van start gegaan: een triadisch team van elke zorgorganisatie verdiept zich in het actieplan van een andere organisatie en gaat daar vervolgens op bezoek om vragen te stellen en feedback te geven. Het doel: het actieplan versterken om zo elkaars herstelideeën op een hoger plan te brengen.

De eerste drie uitwisselingen zijn inmiddels een feit en leveren rijke inzichten op. Deelnemers spreken – desgevraagd – liever van ‘inspiratiebezoeken’: het draait om de dialoog, de uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën. En natuurlijk wordt de vraag gesteld: hoe weet (& meet) je of het werkt? In 2018 zullen alle organisaties – volgens plan – bezocht worden door een triadeteam van een andere organisatie.

De teams stellen nadien een verslag op waarmee het bestuur van de bezochte organisatie zijn voordeel kan doen. Alle verslagen tezamen bieden inzicht in het huidig hersteldenken bij de Herstel voor Iedereen!instellingen en leveren bovendien een overzicht van de ‘highlights’ daarbinnen. Ter nadere inspiratie.

Hieronder ziet u de teams die tijdens de pilotfase deelgenomen hebben aan de beoordeling van actieplannen.

Team van Op bezoek bij
GGNet Altrecht/Lister
GGz inGeest/HVO Querido/ Arkin GGNet
GGz NHN GGz inGeest/HVO Querido/