Herstel voor Iedereen

Zesde bijeenkomst actieplatform sluit eerste serie af

Op donderdag 21 september sloten de presentaties van de actieplannen van GGZ Centraal, GGZ Friesland en de Parnassia Groep de eerste serie bijeenkomsten van het Actieplatform Herstel voor Iedereen! af. In deze eerste serie heeft het platform zich gericht op het presenteren en becommentariëren van actieplannen van alle 16 deelnemende organisaties. We hebben van elkaar geleerd, in de keuken gekeken en elkaar uitgedaagd concrete stappen te nemen in het bevorderen van herstel.

Nu alle actieplannen door ervaringsdeskundigen, wetenschappers en collega’s uit de in het platform verenigde organisaties zijn besproken en van het nodige commentaar zijn voorzien, breekt een nieuwe fase aan voor het actieplatform. Een fase waarin uitvoeren, meten en leren van elkaars verhalen en ervaringen centraal staan.