Actieplatform Herstel Voor Iedereen

30% meer herstel in 3 jaar voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA)

Nu moeten we praktisch aan de slag. Ons platform geeft bestuurders in de GGZ een plaats waar ze kennis en ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen adviseren over concrete plannen en aanspreken op resultaten.

Herstel voor Iedereen

WAAR HEBBEN WE HET OVER?

Mensen met ernstige psychische aandoeningen helpen met concrete actieplannen hun achterstanden ten opzichte van hun buren in te lopen.

DENK MEE

Deskundige visie

Doe mee

Reageer en discusseer

TOON RESULTATEN

Oplossingen

ACTIEPLANNEN

Concreet aan de slag

MENS STAAT VOOROP

Werk met hart en ziel

KENNISBANK

Deel je kennis